Vooral de vraag wie Indo-Europeaan was en of uitsluitend Indo-Europeanen toegelaten mochten worden zorgde voor een verhit debat.