Over de Indische Ambassade

De Indische Ambassade is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Indische cultuur en dan met name de cultuur van de Indo-Europeaan.

Indo-Europeaan
Met Indo-Europeaan bedoeld de Indische Ambassade een persoon met Aziatische en Europese voorouders afkomstig uit koloniaal Indië en hun nageslacht. Dit gaat hoofdzakelijk om personen uit Nederlands-Indië maar ook uit andere delen die tot Indië gerekend werden. Met het begrip Indo-Europese cultuur verwijst de Indische Ambassade naar de cultuur van de Indo-Europeaan.

Indisch
De Indische Ambassade gebruikt het bijvoeglijk naamwoord Indisch hoofdzakelijk als afgeleide van Indische-Nederlander. De naam Indische Ambassade verwijst dus naar Indische-Nederlander en niet naar Nederlands-Indië.

Een Indische Nederlander kan volgens de Indische Ambassade zowel een een Europeaan als een Indo Europeaan zijn afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië en hun nageslacht. Maar de Indische Ambassade gaat er van uit dat personen die zich Indische Nederlanders noemen in de praktijk voornamelijk Indo Europeanen zijn.

Wat is Indo-Europese en Indische cultuur.
Volgens de Indische Ambassade is de Indo-Europese en Indische cultuur een verzameling van culturele elementen die in combinatie uniek zijn voor de Indo-Europeanen en Indische Nederlanders. Dit kunnen deels Aziatische, deels Europese en deels unieke elementen zijn of in z’n geheel uniek.

De Indische Ambassade laat de Indische en Indo-Europese cultuur beginnen bij de komst van grote groepen Portugese mannen naar en hun verblijf in Indië. Dit is een moment waarop een versmelting van culturen plaatst vindt die blijvend invloed heeft op de huidige Indische, Indo-Europese en Oost Aziatische cultuur.

Kolonialsime
De Indische Ambassade verheerlijkt het kolonialisme niet. De Indonesische bevolking ging zwaar gebukt onder het Nederlandse gezag. 
Indonesiërs, andere Aziaten en Afrikanen werden door de VOC en de Nederlandse staat uitgebuit als slaven en horigen. Indo-Europeanen kwamen veelal voort uit ongelijke relaties als gevolg van Nederlands beleid en waren onderworpen aan racisme en willekeur.

Nederlands-Indië was een autoritaire staat waar institutioneel racisme werd gebruikt om te overheersen. De bevolking diende te geloven in de superioriteit  van de blanke Nederlanders die een hemelsmandaat hadden om te heersen. Dit leidde tot diepgeworteld racisme wat vandaag nog voelbaar is.